ÜRÜNLER

Isıl İşlem Makinaları

Isıl işlem makinaları, zeytinin farklı yöntemlerle pastörize edilmesinde kullanılan makinalardır. Blanşör; çeşitli gıdaların ısıl işleminde için kullanılır ve bantlı hazne içindeki suyun sıcaklığı ayarlanabilir. Egzoz Tüneli; buhar kazanı ile birlikte çalışan bir makine olup işlenmiş ve ambalajlanmış zeytinin pastörizasyonunda (salamura dolum, ön ısıtma, pişirme ve soğutma işlemleri) kullanılır. Soğutma Tüneli; Egzoz Tüneli'nin devamı olarak kullanılır. Soğutma işlemi suyun üstten ve yanlardan sıcak ambalaja verilmesi ile gerçekleşir. Pastörizatör; küçük ambalajların daha yüksek üretim kapasitesinde pastörize edilmesi için kullanılır. Pastörizatördeki plakalı eşanjör sayesinde farklı noktalarda ısı kontrolü sağlanır ve farklı ürün grupları için uygun reçeteler hazırlanabilir.
Sayfayı paylaş :